Zainstaluj zestaw narzędzi do przenoszenia gier firmy Apple za pomocą instalatora

Zainstaluj zestaw narzędzi do przenoszenia gier firmy Apple za pomocą instalatora

Dowiedz się, jak łatwo zainstalować zestaw narzędzi Apple Game Porting Toolkit na komputerze Mac za pomocą nowego instalatora innej firmy! AGPT to pakiet SDK wprowadzony na WWDC ’23 przez firmę Apple, który umożliwia twórcom gier opartych na systemie Windows i DirectX przenoszenie na komputer Mac za pośrednictwem warstwy tłumaczenia. W naszym poprzednim artykule wyjaśniliśmy, jak zainstalować AGPT za pomocą terminala macOS, ale dla wielu użytkowników ta metoda okazała się skomplikowana. Na szczęście firma InstallAware specjalizująca się w narzędziach instalacyjnych systemu Windows stworzyła instalator systemu macOS dla AGPT, co znacznie ułatwia ten proces. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces korzystania z instalatora InstallAware dla AGPT.

Krok 1: Przygotowanie
Zanim zaczniesz, upewnij się, że na komputerze Mac zainstalowałeś system kontroli źródła git. Jeśli nie, możesz pobrać instalator z git-scm.com i uruchomić go, aby go zainstalować. Następnie utwórz nowy folder lokalny na dysku, w którym zwykle przechowujesz pobrane pliki i źródła. Nazwij ten folder „AGPT”.

Krok 2: Pobierz pliki
Otwórz aplikację Terminal w folderze Narzędzia na komputerze Mac. Użyj polecenia cd ze spacją, aby zmienić katalog i przeciągnij folder AGPT do okna terminala, aby dodać ścieżkę. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić. Następnie przejdź do strony AGPT GitHub programu InstallAware i kliknij przycisk Kod, a następnie małą ikonę schowka, aby skopiować adres URL repozytorium do sklonowania do nowego folderu AGPT. Wróć do terminala, wklej skopiowany wcześniej adres URL po poleceniu git clone i naciśnij Enter. To polecenie pobierze repozytorium AGPT z folderu AGPT na dysku Mac.

Krok 3: Pobierz instalator
Przewiń nieco stronę repozytorium GitHub, aby znaleźć łącze do pobrania pliku instalatora .dmg pod adresem www.installaware.com/iamp/agpt.dmg. Po pobraniu ręcznie przeciągnij plik .dmg do folderu AGPT. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć w Finderze. W tym momencie możesz także skopiować instalator do folderu AGPT na dysku Mac lub po prostu kliknąć go dwukrotnie w pliku .dmg, aby go otworzyć. Jeśli pojawi się ostrzeżenie, że aplikacja „Game Porting Toolkit Installer” została pobrana z Internetu, po prostu kliknij „Otwórz”, aby kontynuować.

Krok 4: Uruchom instalator
Po dwukrotnym kliknięciu instalatora pojawia się okno z kilkoma opcjami (niektóre z nich są opcjonalne w zależności od instalatora). Na górze masz możliwość zainstalowania menedżera pakietów Homebrew, warstwy tłumaczenia Wine i skonfigurowania ustawień systemu Windows. Instalator automatycznie wykrywa, czy te opcje są już zainstalowane, jednak w naszym przypadku nie odznaczył opcji Homebrew pomimo jej obecności. Jeśli tak się stanie, odznacz opcję Homebrew. Poniżej możesz wybrać plik .dmg Apple Game Porting Toolkit, którego chcesz użyć, klikając przycisk Przeglądaj, ale jest to opcjonalne, ponieważ instalator może automatycznie znaleźć plik .dmg w Internecie. Jeśli nie pobrałeś jeszcze pakietu Apple Game Porting Toolkit .dmg, kliknij małe łącze nad polem tekstowym, aby pobrać go z witryny programistów Apple. Zaloguj się przy użyciu swojego Apple ID, a następnie prześlij plik .dmg. Po pobraniu plik .dmg jest automatycznie montowany na pulpicie komputera Mac, ale można go także skopiować do folderu AGPT. Wróć do aplikacji instalacyjnej InstallAware, kliknij przycisk przeglądania obok pola tekstowego i wybierz pobrany plik Apple Game Porting Toolkit .dmg.

Krok 5: Skonfiguruj aplikację Windows (opcjonalnie)
Jeśli chcesz także skonfigurować aplikację Windows podczas instalacji Game Porting Toolkit, kliknij drugi przycisk Przeglądaj poniżej pierwszego i wybierz z dysku zgodny plik instalatora Windows .exe. W tym przykładzie będziemy instalować Medal of Honor: Allied Assault. Teraz jesteś wreszcie gotowy, aby wszystko zainstalować. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.

Jeśli pojawi się błąd „Nie udało się zainstalować Apple Homebrew!” z kodem błędu -1, będziesz musiał albo włączyć opcję Homebrew w oknie instalatora, albo ręcznie wpisać formułę Apple Homebrew w terminalu za pomocą polecenia: brew tap apple/apple http://github.com/apple/homebrew- jabłko. Jednakże, jak wspomnieliśmy w naszym poprzednim artykule, może to zająć dużo czasu, nawet do godziny na maszynie Apple Silicon. Najlepiej więc zaznaczyć opcję Homebrew w instalatorze InstallAware i spróbować ponownie.

Instalacja może zająć trochę czasu i zostaniesz poproszony o podanie hasła administratora komputera Mac, aby kontynuować. Nie jest wyświetlany żaden wskaźnik postępu, dlatego najlepiej pozwolić instalatorowi działać. Po zakończeniu zostaniesz poproszony o konfigurację dotyczącą Wine i innych ustawień. Po prostu użyj ustawień domyślnych. Na koniec, jeśli do zainstalowania wybrałeś aplikację innej firmy, instalator uruchomi również ten instalator i będziesz musiał postępować zgodnie z instrukcjami. W przypadku oprogramowania komercyjnego do ukończenia instalacji potrzebny będzie numer seryjny. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Gotowe lub Gotowe.

Dzięki instalatorowi InstallAware instalacja zestawu narzędzi Apple Game Porting Toolkit jest znacznie uproszczona dzięki mniejszej liczbie kroków i poleceń do wykonania w terminalu, chociaż tu i ówdzie może występować kilka drobnych usterek. Aby dowiedzieć się więcej na temat uruchamiania gier innych firm w AGPT, zobacz nasz poprzedni artykuł.

Źródło: appleinsider.com

Avatar photo

Sylvain Métral

J'adore les séries télévisées et les films. Fan de séries des années 80 au départ et toujours accroc aux séries modernes, ce site est un rêve devenu réalité pour partager ma passion avec les autres. Je travaille sur ce site pour en faire la meilleure ressource de séries télévisées sur le web. Si vous souhaitez contribuer, veuillez me contacter et nous pourrons discuter de la manière dont vous pouvez aider.