Wzrost liczby abonentów Netflix spowalnia: dlaczego?

Wzrost liczby abonentów Netflix spowalnia: dlaczego?
Wzrost liczby abonentów Netflix spowalnia: dlaczego?

Netflixa : Problem i bariery rozwoju biznesu

Od jakiegoś czasu firma Netflix czeka na potwierdzenie trendu w kierunku dalszego spadku pozyskiwania abonentów brutto. Wynika to w szczególności z przyjętej przez firmę nowej polityki zakazującej udostępniania haseł pomiędzy użytkownikami.

Powody podane przez analityka Billy'ego Zegrasa

W dziale komunikacji Hedgeye Billy Zegras przedstawia swoje rekomendacje dotyczące potencjalnego pogorszenia prognoz wzrostu Netfliksa. Z jego ustaleń wynika, że ​​udostępnianie haseł spotyka się z silnym sprzeciwem i tym samym przyczynia się do przewidywanego spadku liczby abonentów. Obecna sytuacja w Netfliksie ujawnia poważną rozbieżność w prognozach między punktem widzenia firmy a punktem widzenia akcjonariuszy.

Niskie ryzyko wzrostu dla Netflix

Brak atrakcyjnych i konkurencyjnych nowości w treściach oferowanych przez Netflix, wdrożenie polityki przeciwdziałającej udostępnianiu haseł to czynniki, które przyczyniają się do spadku popularności firmy. Te elementy razem tworzą atmosferę kryzysu na kilka dni przed ważną zapowiedzią Netfliksa i stwarzają pewne ryzyko dla jego planowanego rozwoju.

Wniosek

W obliczu tej krytycznej sytuacji oczywiste jest, że Netflix musi pilnie dokonać przeglądu swojej strategii rozwoju, aby mieć nadzieję na utrzymanie wiodącej pozycji na światowym rynku transmisji strumieniowej. Jeśli firma ma nadzieję powrócić na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, konieczne będzie podjęcie nowych wyborów strategicznych.

Źródło: app.hedgeye.com

Avatar photo

Sylvain Métral

J'adore les séries télévisées et les films. Fan de séries des années 80 au départ et toujours accroc aux séries modernes, ce site est un rêve devenu réalité pour partager ma passion avec les autres. Je travaille sur ce site pour en faire la meilleure ressource de séries télévisées sur le web. Si vous souhaitez contribuer, veuillez me contacter et nous pourrons discuter de la manière dont vous pouvez aider.