Spatial Computing Odyssey wyznacza ścieżkę do metaświata

Spatial Computing Odyssey wyznacza ścieżkę do metaświata

Przetwarzanie przestrzenne: nowa definicja doświadczeń cyfrowych i tworzenie przyszłości sieci

Pojawienie się Apple Vision Pro oznacza punkt zwrotny w doświadczeniach cyfrowych i ewolucji Internetu. Technologia ta otwiera drzwi do nowych, wciągających doświadczeń i rodzi pytania o przyszłość Web3D i metaświata. Odkryj, jak obliczenia przestrzenne na nowo definiują nasz stosunek do przestrzeni fizycznych i cyfrowych oraz odkryj nowe granice informatyki i pracy.

Odrodzenie Web3D i potęga obliczeń przestrzennych

Choć w 2022 r. generatywna sztuczna inteligencja zmonopolizowała uwagę, rok 2024 będzie rokiem, w którym obliczenia przestrzenne znajdą się w centrum uwagi. Długo oczekiwane pojawienie się Apple Vision Pro, którego zamówienia w przedsprzedaży rozeszły się w zaledwie 18 minut, pokazuje apetyt rynku na nowe cyfrowe doświadczenia. Wielu pionierów branży, takich jak Meta, Magic Leap, Sony, również bada nowe zastosowania w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Trend ten toruje drogę wciągającym doświadczeniom, które zmieniają sposób, w jaki się łączymy, współdziałamy i odkrywamy. W rozdziale poświęconym obliczeniom przestrzennym pojawia się zatem pytanie: czy to nowa przyszłość Web3D i czy zastąpi metaświat?

Odrodzenie metaświata: za pozorami

Termin „metawers” ​​niemal zniknął z dnia na dzień i niektórzy zastanawiają się, czy trend nie wygasł. Jednak pogłoski o śmierci Metaverse były mocno przesadzone. Według Vishala Shaha, wiceprezesa Metaverse ds. Metaverse, oczekiwania wokół Metaverse wygasły, ale nie sam pomysł. Metaświat przechodzi obecnie kluczową fazę swojej ewolucji, w której liderzy muszą opracować innowacyjne i pragmatyczne aplikacje, aby udowodnić ich wykonalność i zapewnić przyjęcie na dużą skalę.

Obliczenia przestrzenne: platforma zapewniająca wciągające doświadczenia

Obliczenia przestrzenne nie mają zastąpić metaświata, ale je umożliwić. Technologia ta oferuje trójwymiarowy interfejs kontrolowany za pomocą naturalnych gestów, dłoni i głosu użytkownika. Działa jak pomost do wciągającej sieci 3D i zaciera granice między tym, co cyfrowe i fizyczne. Na przykład Apple Vision Pro zapewnia rewolucyjne doświadczenia hybrydowe, które łączą treści cyfrowe ze światem fizycznym. Technologia ta otwiera nowy rozdział w sieci.

Związek między obliczeniami przestrzennymi a metaświatem

Przyszłość metaświata pozostaje niepewna, ale możemy spodziewać się postępu, który przesunie granice tego, co cyfrowe i fizyczne. Obliczenia przestrzenne mogą okazać się zwrotem w kierunku rzeczywistości rozszerzonej, w której hologramy i obiekty fizyczne będą współistnieć w tej samej przestrzeni. Firmy patrzące w przyszłość już inwestują w ten trend, postrzegając metaświat jako wyjątkową okazję do łączenia społeczności oraz rozwijania nowych usług i możliwości.

Chociaż pojawienie się obliczeń przestrzennych na nowo definiuje nasz związek z technologią cyfrową, przyszłość wygląda obiecująco dla firm gotowych odkrywać nowe, wciągające doświadczenia.

Źródło: www.forbes.com

Avatar photo

Sylvain Métral

J'adore les séries télévisées et les films. Fan de séries des années 80 au départ et toujours accroc aux séries modernes, ce site est un rêve devenu réalité pour partager ma passion avec les autres. Je travaille sur ce site pour en faire la meilleure ressource de séries télévisées sur le web. Si vous souhaitez contribuer, veuillez me contacter et nous pourrons discuter de la manière dont vous pouvez aider.