Disney+ zachęca pożyczkobiorców do wykupienia własnej subskrypcji w odważnym posunięciu mającym na celu ograniczenie dzielenia konta

Disney+ zachęca pożyczkobiorców do wykupienia własnej subskrypcji w odważnym posunięciu mającym na celu ograniczenie dzielenia konta

Disney+ zaciska smycz w zakresie udostępniania konta

Disney+, gigant streamingowy, wzmaga wysiłki mające na celu zwalczanie powszechnej praktyki dzielenia się kontami. Spółka ogłosiła nowe działania skierowane do kredytobiorców, zachęcające ich do rozpoczęcia własnych abonamentów. Ta zmiana zasad nawiązuje do niedawnych działań Netflix polegających na dopłacaniu za dodatkowe subkonta członkowskie.

Posunięcie to następuje w obliczu stale zmieniającego się krajobrazu streamingu, w którym platformy coraz częściej wprowadzają podwyżki cen i nowe funkcje, aby zachować konkurencyjność.

Giganci zajmujący się streamingiem rozprawiają się z udostępnianiem haseł

Walka z udostępnianiem haseł nie jest wyłączną cechą Disney+. Zdecydowane kroki mające na celu ograniczenie tych praktyk podejmuje także Netflix, kolejny tytan branży. Firma ogłosiła zakaz udostępniania haseł poza najbliższym gospodarstwem domowym, wyjaśniając, w jaki sposób ustala gospodarstwa domowe i udzielając wskazówek, jak obejść zakaz. Według Netflix abonenci mogą albo dodać dodatkowego członka, albo skorzystać z VPN, aby ominąć zakaz. Firma wyjaśniła jednak, że środki te wiążą się z kosztami.

Konsekwencje obejścia zakazu są szerokie, co sugeruje, że subskrypcja Netflix lub dodanie dodatkowego członka do konta może być bardziej opłacalną i bezproblemową opcją.

Disney+ podnosi ceny i zwiększa przychody na użytkownika

W związku z niedawną podwyżką cen Disney+ odnotował utratę głównych abonentów. Jednak firma odnotowała również wzrost przychodów na użytkownika, co sugeruje, że jej wysiłki mające na celu ograniczenie udostępniania haseł przynoszą efekty. Rozwój ten wpisuje się w ogólny trend panujący w branży streamingowej, gdzie platformy wprowadzają nowe warunki zabraniające udostępniania treści poza najbliższym domem.

Zwalczanie udostępniania haseł może również prowadzić do zwiększenia liczby opcji oglądania z reklamami w usługach przesyłania strumieniowego. Ponieważ platformy starają się maksymalizować przychody i przyciągać nowych subskrybentów, badają innowacyjne sposoby zarabiania na swoich treściach i poprawy komfortu użytkowania.

Źródło: bnnbreaking.com

Avatar photo

Sylvain Métral

J'adore les séries télévisées et les films. Fan de séries des années 80 au départ et toujours accroc aux séries modernes, ce site est un rêve devenu réalité pour partager ma passion avec les autres. Je travaille sur ce site pour en faire la meilleure ressource de séries télévisées sur le web. Si vous souhaitez contribuer, veuillez me contacter et nous pourrons discuter de la manière dont vous pouvez aider.